Περιοχή δεξαμενών
 • 44,000 μ²
Παραλαβή καυσίμου
 • Μέσω αγωγού
 • Μέσω φορτηγών
Αποθήκευση
 • 4 δεξαμενές των 6,000 μ³
 • Σύνολο αποθηκευτικής ικανότητας 24,000 μ³ Jet A-1
Σύστημα ανεφοδιασμού καυσίμου αεροσκαφών «Hydrant»
 • Μέγιστη ροή 2,000μ³/ώρα μέσω 5 αντλιών
 • Δίδυμοι αγωγοί μεταφοράς καυσίμου τροφοδοτούν 6 βρόγχους στην πίστα για ανεφοδιασμό αεροσκαφών
 • Μεταφορά καυσίμου και εγκαταστάσεις για εταιρίες ανεφοδιασμού «into-plane»
Συστήματα
 • Προστασία και έλεγχος της ποιότητας καυσίμου
 • Πλήρως αυτοματοποιημένες λειτουργίες: 2 hot redundant PLCs (Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Λογικής σε διάταξη
        άμεσης εφεδρείας) και SCADA (Σύστημα αυτοματισμού της εγκατάστασης για την Επίβλεψη, Έλεγχο και
        Αποθήκευση Δεδομένων)
 • Άμεση και «ζωντανή» διαχείριση αποθέματος καυσίμου
 • Σύστημα διακοπής καυσίμου σε περίπτωση ανάγκης
 • Αυτοματοποιημένο σύστημα πυρόσβεσης
 • Σύστημα διαχείρισης περιβάλλοντος σε ισχύ για τον σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων

 

facil1
 
Παραλαβή καυσίμου μέσω αγωγού
 • Μεταφορά καυσίμου από τα διυλιστήρια κατευθείαν στην OFC, χωρίς ενδιάμεση αποθήκευση
 • Υπόγειος αγωγός 10” και συνολικού μήκους 53 χλμ. αποκλειστικά για την μεταφορά JET – A1
 • Μέγιστη δυνατή ροή: 300μ³/ώρα
 • Πλήρως αυτοματοποιημένες λειτουργίες και διασύνδεση των συστημάτων αυτοματισμού της OFC και των διυλιστηρίων
Παραλαβή καυσίμου μέσω φορτηγών
 • 5 νησίδες εκφόρτωσης
 • 18 θέσεις στάθμευσης για φορτηγά
 • Μέγιστη ροή εκφόρτωσης: 600μ³/ώρα
 • Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα ενσωματώνοντας όλες τις απαιτήσεις ποιότητας καυσίμου και ασφάλειας
 • Κλειστό σύστημα δειγματοληψίας
 • Όλες οι νησίδες καλύπτονται από δάπεδο στεγανής κατασκευής και το σύστημα αποχέτευσης είναι συνδεδεμένο
       με ελαιοδιαχωριστήρα
Φόρτωση καυσίμου σε φορτηγά (REFUELLER TRUCK BOTTOM LOADING)
 • 1 νησίδα φόρτωσης
 • Μέγιστη ροή εκφόρτωσης: 120μ³/ώρα
 • Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα ενσωματώνοντας όλες τις απαιτήσεις ποιότητας καυσίμου και ασφάλειας
 • Κλειστό σύστημα δειγματοληψίας
 • Όλες οι νησίδες καλύπτονται από δάπεδο στεγανής κατασκευής και το σύστημα αποχέτευσης είναι συνδεδεμένο
        με ελαιοδιαχωριστήρα

 

facil3

Δεξαμενές αποθήκευσης
 • 4 κάθετες δεξαμενές πλήρως βαμμένες με εποξιδική βαφή (εσωτερικά και εξωτερικά)
 • Πάτος σε σχήμα ανάποδου κώνου με κεντρικό σημείο αποστράγγισης για λόγους ποιοτικού ελέγχου
 • Πάτος διπλού τοιχίου με συνεχή παρακολούθηση για διαρροές μέσω συστήματος κενού
 • Αναρρόφηση που επιπλέει
 • Σύστημα αυτόματης μέτρησης
 • Δύο ανεξάρτητα συστήματα για προστασία υπερπλήρωσης
 • Διάφορα επίπεδα (χαμηλά/ υψηλά) συναγερμού
Αντλιοστάσιο «Hydrant» για ανεφοδιασμό αεροσκαφών
facil6
 • 5 αντλίες με σύστημα μετατροπέα ισχύος
 • Μέγιστη ροή: 2,000μ³/ώρα
 • Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα ρυθμίζοντας τις αντλίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις
       ανεφοδιασμού των αεροσκαφών και εξασφαλίζοντας την μέγιστη επιθυμητή πίεση
       και ροή για ασφαλείς και έγκαιρες υπηρεσίες ανεφοδιασμού

Σύστημα ανεφοδιασμού «Hydrant»

 • 10 χιλιόμετρα υπόγειου διπλού αγωγού μεταφοράς 20”
 • 8 βανοστάσια για την διανομή καυσίμου στις θέσεις στάθμευσης των αεροσκαφών
 • 8 χιλιόμετρα υπόγειου αγωγού διανομής σε 6 βρόγχους και 124 σημεία λήψης
 • Ανεξάρτητη μεταφορά καυσίμου στις εγκαταστάσεις «into-plane» για δοκιμές καυσίμου, φόρτωση βυτιοφόρων, κλπ.
 • Σύστημα αυτοματισμού το οποίο ελέγχει την ροή καυσίμου ανά βρόγχου, ρυθμίζοντας τα επίπεδα ροής στις αναμενόμενες
       πιέσεις για έγκαιρο ανεφοδιασμό αεροσκαφών

Αυτόματη λειτουργία σε όλες τις εγκαταστάσεις της OFCfacil5

Πλήρως αυτοματοποιημένες λειτουργίες μέσω συστημάτων PLC και SCADA

 • Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και οπτικοποίηση όλων των λειτουργιών
      (καυσίμου, πυρόσβεσης, προστασίας περιβάλλοντος, ασφάλειας, συστημάτων
      έκτακτης ανάγκης)
 • Στατιστικά και γραφικές παραστάσεις όλων των λειτουργιών των κυρίων τμημάτων του εξοπλισμού
 • Συστήματα συναγερμού για την άμεση διακοπή της μεταφοράς καυσίμου σε περίπτωση ανάγκης
 • Σύστημα ελέγχου διαρροών TCS στο υπόγειο σύστημα σωληνώσεων μέσω ειδικευμένου λογισμικού και
       ηλεκτρομηχανικού εξοπλισμού

Σύστημα πυρόσβεσης

 • Όλες οι δεξαμενές αποθήκευσης είναι εξοπλισμένες με μόνιμο σύστημα πυρόσβεσης (αφρός, νερό ψύξης)
 • Διάφορα μεγέθη και τύποι πυροσβεστήρων
 • Ηλεκτρονική διασύνδεση με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Aεροδρομίου
 • Εξοπλισμός με πιστοποίηση UL / FM

JIGMember10YearsLogo     JIG LOGO 2011 2022  IATA StrategicPartnerStamp RGB Large  9001 ofc iso logo 2018.jpg     14001 ofc iso logo 2018.jpg     LOGO ISO 45001 2018

Ποιοι είμαστε

Η OFC Υπηρεσίες Αεροπορικού Καυσίμου A.E. ανέλαβε το 1998, με δικαίωμα παραχώρησης για 23 έτη, από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ), το σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων για την παραλαβή, αποθήκευση και διανομή αεροπορικού καυσίμου, μέσω συστήματος ανεφοδιασμού «Hydrant», του Αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος» της Αθήνας..