Με σκοπό την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της και την διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών της, η OFC εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης της ποιότητας σύμφωνα με το EN ISO 9001 με το οποίο:

  • Ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο μη τήρησης των υποχρεώσεων προς τον πελάτη
  • Απλοποιεί την διαχείριση, μέτρηση και βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών
  • Εξασφαλίζει διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας και έτσι διευκολύνει την τήρηση των στρατηγικών στόχων

 

EN ISO 9001 GR EXP 2021

JIGMember10YearsLogo     JIG LOGO 2011 2022  IATA StrategicPartnerStamp RGB Large  9001 ofc iso logo 2018.jpg     14001 ofc iso logo 2018.jpg     LOGO ISO 45001 2018

Ποιοι είμαστε

Η OFC Υπηρεσίες Αεροπορικού Καυσίμου A.E. ανέλαβε το 1998, με δικαίωμα παραχώρησης για 23 έτη, από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ), το σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων για την παραλαβή, αποθήκευση και διανομή αεροπορικού καυσίμου, μέσω συστήματος ανεφοδιασμού «Hydrant», του Αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος» της Αθήνας..