Με γνώμονα την προστασία του προσωπικού και περιβάλλοντος από κινδύνους στον εργασιακό χώρο και ακολουθώντας μια προσέγγιση πρόληψης στον τομέα υγιεινής και ασφάλειας η OFC εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας σύμφωνα με το ISO 45001 με το οποίο:

  • Αναγνωρίζει κινδύνους υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο της εργασίας
  • Ικανοποιεί την σχετική νομοθεσία
  • Θέτει στόχους και τους παρακολουθεί για την διαρκή βελτίωση στον τομέα Υγιεινής και Ασφάλειας

EN ISO 45001 GR EXP 2024

JIGMember10YearsLogo     JIG LOGO 2011 2022  IATA StrategicPartnerStamp RGB Large  9001 ofc iso logo 2018.jpg     14001 ofc iso logo 2018.jpg     LOGO ISO 45001 2018

Ποιοι είμαστε

Η OFC Υπηρεσίες Αεροπορικού Καυσίμου A.E. ανέλαβε το 1998, με δικαίωμα παραχώρησης για 23 έτη, από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ), το σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων για την παραλαβή, αποθήκευση και διανομή αεροπορικού καυσίμου, μέσω συστήματος ανεφοδιασμού «Hydrant», του Αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος» της Αθήνας..