2023

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Έκθεση Διαχείρισης

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

 

 

 

2022

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Έκθεση Διαχείρισης

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

 

2021

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες

Έκθεση Διαχείρισης

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

2020

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες

Έκθεση Διαχείρισης

2019

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες

Έκθεση Διαχείρισης

2018

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες

Έκθεση Διαχείρισης

2017
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες
 Έκθεση Διαχείρισης

2016
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες
Έκθεση Διαχείρισης

 2015
2014
2013
2012
  
2011

JIGMember10YearsLogo     JIG LOGO 2011 2022  IATA StrategicPartnerStamp RGB Large  9001 ofc iso logo 2018.jpg     14001 ofc iso logo 2018.jpg     LOGO ISO 45001 2018

Ποιοι είμαστε

Η OFC Υπηρεσίες Αεροπορικού Καυσίμου A.E. ανέλαβε το 1998, με δικαίωμα παραχώρησης για 23 έτη, από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ), το σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων για την παραλαβή, αποθήκευση και διανομή αεροπορικού καυσίμου, μέσω συστήματος ανεφοδιασμού «Hydrant», του Αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος» της Αθήνας..