2019

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες

Έκθεση Διαχείρισης

 

 

2018

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες

Έκθεση Διαχείρισης

 

2017
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες
 Έκθεση Διαχείρισης

 

2016
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες
Έκθεση Διαχείρισης

 2015
2014
 
2013
2012
  
2011

 

IATA StrategicPartnerStamp RGB LargeJIGMembersLogo 20209001 ofc iso logo 2018.jpg   14001 ofc iso logo 2018.jpg   LOGO ISO 45001 2018

Ποιοι είμαστε

Η OFC Υπηρεσίες Αεροπορικού Καυσίμου A.E. ανέλαβε το 1998, με δικαίωμα παραχώρησης για 23 έτη, από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ), το σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων για την παραλαβή, αποθήκευση και διανομή αεροπορικού καυσίμου, μέσω συστήματος ανεφοδιασμού «Hydrant», του Αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος» της Αθήνας..