Με βάση τα υψηλά πρότυπα της OFC στο σχεδιασμό και λειτουργία εγκαταστάσεων ανεφοδιασμού αεροπορικού καυσίμου και σε συνδυασμό με την επαγγελματική εμπειρία πολλών ετών του προσωπικού στον τομέα του αεροπορικού καυσίμου παρέχονται επιπροσθέτως οι ακόλουθες δραστηριότητες:

Εκπαίδευση σε όλες τις πλευρές των αεροπορικών επιχειρήσεων σχετικά με:

 • Ποιότητα και έλεγχος καυσίμου
 • Επιχειρησιακές λειτουργίες αποθήκευσης και ανεφοδιασμού καυσίμου αεροδρομίου (hydrant και into-plane)
 • Υγιεινή και ασφάλεια
 • Προστασία περιβάλλοντος
 • Συστήματα αυτοματισμού (διαδικασία, διακοπή συστήματος ανάγκης, κλπ.)
 • Σεμινάρια προσαρμοσμένα σε συγκεκριμένες απαιτήσεις, συνέδρια, κλπ.
Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εγκαταστάσεις/ συστήματα ανεφοδιασμού αεροπορικού καυσίμου:
 • Μελέτη-Σχεδιασμός
 • Κατασκευή-Επίβλεψη
 •  
  Λειτουργία
 • Συντήρηση
 •  
  Συμβάσεις δραστηριοτήτων εταιρείας καυσίμου αεροδρομίου
 • Συμβάσεις σχετικά με κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων με παραχώρηση (Concession agreements)
 •  
  Διενέργεια διαγωνισμού επιλογής αναδόχων κατασκευής και λειτουργίας εγκαταστάσεων καυσίμου αεροδρομίου
Η OFC έχει την ικανότητα να διοργανώνει συναντήσεις, σεμινάρια, κλπ. σχετικά με τις παραπάνω δραστηριότητες σε ένα περιβάλλον πλαισιωμένο από την γνωστή Ελληνική φιλοξενία.

Training Session 2

Training Center

 

JIGMember10YearsLogo     JIG LOGO 2011 2022  IATA StrategicPartnerStamp RGB Large  9001 ofc iso logo 2018.jpg     14001 ofc iso logo 2018.jpg     LOGO ISO 45001 2018

Ποιοι είμαστε

Η OFC Υπηρεσίες Αεροπορικού Καυσίμου A.E. ανέλαβε το 1998, με δικαίωμα παραχώρησης για 23 έτη, από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ), το σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων για την παραλαβή, αποθήκευση και διανομή αεροπορικού καυσίμου, μέσω συστήματος ανεφοδιασμού «Hydrant», του Αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος» της Αθήνας..