Γενικά
 
Η OFC εφαρμόζει από το 2006 σύστημα διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 9001, EN ISO 14001 και OHSAS 18001 για όλες τις εγκαταστάσεις και δραστηριότητες σχετικά με την παραλαβή, αποθήκευση, ποιοτικό έλεγχο και διακίνηση Αεροπορικού Καυσίμου μέσω συστήματος “Hydrant” και βυτιοφόρων οχημάτων για τον ανεφοδιασμό αεροσκαφών, όπως και για όλες τις δραστηριότητες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.
.
 
 
ISO9001LOGO         ISO14001LOGO     OHSAS18001LOGO
 
 

iataJIGMembersLogo 2010 20199001 ofc iso logo 2018.jpg   14001 ofc iso logo 2018.jpg   18001 ofc ohsas logo 2018.jpg

Ποιοι είμαστε

Η OFC Υπηρεσίες Αεροπορικού Καυσίμου A.E. ανέλαβε το 1998, με δικαίωμα παραχώρησης για 23 έτη, από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ), το σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων για την παραλαβή, αποθήκευση και διανομή αεροπορικού καυσίμου, μέσω συστήματος ανεφοδιασμού «Hydrant», του Αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος» της Αθήνας..