Γενικά
 
Η OFC εφαρμόζει από το 2006 σύστημα διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 9001, EN ISO 14001 και ISO 45001 για όλες τις εγκαταστάσεις και δραστηριότητες σχετικά με την παραλαβή, αποθήκευση, ποιοτικό έλεγχο και διακίνηση Αεροπορικού Καυσίμου μέσω συστήματος “Hydrant” και βυτιοφόρων οχημάτων για τον ανεφοδιασμό αεροσκαφών, όπως και για όλες τις δραστηριότητες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.
.

         9001 ofc iso logo 2018      14001 ofc iso logo 2018           LOGO ISO 45001 2018

 
 

JIGMember10YearsLogo     JIG LOGO 2011 2022  IATA StrategicPartnerStamp RGB Large  9001 ofc iso logo 2018.jpg     14001 ofc iso logo 2018.jpg     LOGO ISO 45001 2018

Ποιοι είμαστε

Η OFC Υπηρεσίες Αεροπορικού Καυσίμου A.E. ανέλαβε το 1998, με δικαίωμα παραχώρησης για 23 έτη, από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ), το σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων για την παραλαβή, αποθήκευση και διανομή αεροπορικού καυσίμου, μέσω συστήματος ανεφοδιασμού «Hydrant», του Αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος» της Αθήνας..