Γενικά
 
Η OFC εφαρμόζει από το 2006 σύστημα διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 9001, EN ISO 14001 και ISO 45001 για όλες τις εγκαταστάσεις και δραστηριότητες σχετικά με την παραλαβή, αποθήκευση, ποιοτικό έλεγχο και διακίνηση Αεροπορικού Καυσίμου μέσω συστήματος “Hydrant” και βυτιοφόρων οχημάτων για τον ανεφοδιασμό αεροσκαφών, όπως και για όλες τις δραστηριότητες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.
.
 
 
ISO9001LOGO         ISO14001LOGO     LOGO ISO 45001 2018
 
 

IATA StrategicPartnerStamp RGB LargeJIGMembersLogo 2010 20199001 ofc iso logo 2018.jpg   14001 ofc iso logo 2018.jpg   LOGO ISO 45001 2018

Ποιοι είμαστε

Η OFC Υπηρεσίες Αεροπορικού Καυσίμου A.E. ανέλαβε το 1998, με δικαίωμα παραχώρησης για 23 έτη, από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ), το σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων για την παραλαβή, αποθήκευση και διανομή αεροπορικού καυσίμου, μέσω συστήματος ανεφοδιασμού «Hydrant», του Αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος» της Αθήνας..