Οι ολοένα αυστηρότερες αλλαγές στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία καθώς και οι αυξανόμενες απαιτήσεις των ρυθμιστικών αρχών και της κοινωνίας σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος καθιστούν αναγκαία την συστηματοποιημένη προσέγγιση στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των εταιρειών στο περιβάλλον. Η OFC θέλοντας να πρωταγωνιστήσει στον χώρο της εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης του περιβάλλοντος σύμφωνα με το EN ISO 14001 με το οποίο:

  • Εξασφαλίζει την συμμόρφωση με όλες τις σχετικές περιβαλλοντικές νομοθεσίες
  • Αναγνωρίζει περιβαλλοντικούς κινδύνους και ευκαιρίες για βελτίωση
  • Εξοικονομεί κόστη σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας, πόρων και διαχείριση απορριμμάτων
  • Βελτιώνει συνεχώς τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της εταιρείας

ISO_CERTIFICATE_GR_14001_2015_2018.jpg

IATA StrategicPartnerStamp RGB LargeJIGMembersLogo 20209001 ofc iso logo 2018.jpg   14001 ofc iso logo 2018.jpg   LOGO ISO 45001 2018

Ποιοι είμαστε

Η OFC Υπηρεσίες Αεροπορικού Καυσίμου A.E. ανέλαβε το 1998, με δικαίωμα παραχώρησης για 23 έτη, από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ), το σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων για την παραλαβή, αποθήκευση και διανομή αεροπορικού καυσίμου, μέσω συστήματος ανεφοδιασμού «Hydrant», του Αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος» της Αθήνας..